Masterprogram i beräkningsfysik, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Kunskaper motsvarande kandidatexamen, där minst 90 hp i fysik ingår. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

Masterprogrammet i beräkningsfysik passar dig som har läst ett kandidatprogram i fysik eller beräkningsteknik och vill lära dig hur man med avancerade numeriska verktyg modellerar fysikaliska fenomen.

Syfte och kunskapmål

Inom detta m…

Masterprogrammet i beräkningsfysik passar dig som har läst ett kandidatprogram i fysik eller beräkningsteknik och vill lära dig hur man med avancerade numeriska verktyg modellerar fysikaliska fenomen.

Syfte och kunskapmål

Inom detta mastersprogram lär du dig hur du omsätter en matematisk modell av ett fysikaliskt skeende till ett pålitligt datorprogram och sedan analyserar resultaten från dina beräkningar. Inom masterprogrammet läser du kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder samt fördjupar dina kunskaper i fysik.

Examen och arbetsmarknad

Då detta masterprogram bygger på att du har en bakgrund inom fysiken ger det i första hand en färdighet att skapa matematisk-numeriska modeller av komplicerade fysikaliska skeenden. Dina erfarenheter är emellertid bredare än så. Du lär dig att analysera, modellera och med datorprogram beskriva komplicerade skeenden och sedan tolka dina resultat. Detta gör dig till en viktig medarbetare inom såväl den tekniskt naturvetenskapliga medicinska världen – inom akademi eller privat industri – som inom bank och försäkringvälden eller offentlig förvaltning. Du har kunskapen att analysera de problem din kommande arbetsgivare ger dig.

Innehåll och omfattning

Under det första året studerar du kurser i fysikens matematiska metoder, programmering i högnivåspråk och numeriska metoder. Du fördjupar dig också inom elektricitetsläran och statistisk fysik där du börjar tillämpa dina matematisk-numeriska färdigheter på realistiska problem. I en kurs kallad beräkningsfysik får du sedan lära dig att använda programpaket i form av numeriska bibliotek för att lösa olika fysikaliska problem.

Under det andra året ges du tillfälle att fördjupa dig ytterligare inom ett antal fysikämnen som tex teoretisk kemi, den kondenserade materiens fysik eller analytisk mekanik. Du kan också välja numeriska studier av elektromagnetiska eller strömningsmekaniska fenomen. Om du är fascinerad av omfattande beräkningar finns en kurs där man lär sig utnyttja stora parallell datorer.

Programmet i beräkningsfysik avslutas med ett mastersarbete omfattande 30 till 60 högskolepoäng. Här får du, stödd av en erfaren handledare från institutionens forskare inom beräkningsfysik, tillämpa dina fysik- och mmodellbyggarkunskaper på realistska problem hämtade från internationellt aktuell forskning. Du kan också välja göra ditt mastersarbete utanför Fysikum och kommer i så fall att ha en handledare från din arbetsplats och en från Fysikum.

För mer information kontakta studievägledare: studievagledare@fysik.su.se.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Fysik

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfenomen som sträcker sig från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum. Det är den moderna fysikens upptäckter som ligger bakom framstegen inom en rad områden som elektronik och datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och behandlingsteknik samt energiforskning.

Fysikstudier vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar. Du tränas i att tillämpa fysikens lagar inom avancerad problemlösning och att utveckla och värdera ny kunskap. Vid Fysikum är kontakten mellan studenter och forskare tät. Mycket av undervisningen sker i mindre grupper där du tränas på att lösa problem av teoretisk eller experimentell karaktär.

ARBETSMARKNAD Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas många möjligheter för dig i Sverige, men också internationellt. Som fysiker har du en bred arbetsmarknad och din kompetens är eftertraktad. Din ställning på arbetsmarknaden är jämförbar med ingenjörens, och din styrka ligger i din ämnesexpertis. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Din förmåga att lösa problem behövs inom i stort sett allt utvecklingsarbete, och är särskilt efterfrågad inom högteknologiska områden. På senare år har fysiker också blivit allt vanligare inom finansbranschen, där du till exempel kan arbeta som analytiker. Din förmåga att ta till dig ny kunskap ger dig många valmöjligheter, och det är du själv som avgör vad som lockar dig mest! Vid Stockholms universitet finns också många intressanta och spännande områden att välja mellan om du vill satsa på forskning.

EXAMEN su.se/examen

Fysik