BIOMATEMATIKLINJEN, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NBIMA

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Hösten 2000 slutfördes kartläggningen av människans arvsmassa, en av århundradets stora vetenskapliga bragder. Den har liknats vid införandet av det periodiska systemet inom kemin. Ändå är detta bara början: nu när vi har koden måste vi lära oss a…

Hösten 2000 slutfördes kartläggningen av människans arvsmassa, en av århundradets stora vetenskapliga bragder. Den har liknats vid införandet av det periodiska systemet inom kemin. Ändå är detta bara början: nu när vi har koden måste vi lära oss att tyda den. Med avancerade matematiska, statistiska och datalogiska hjälpmedel kan forskarna studera genernas funktion (funktionsgenomik) och hur de samverkar med varandra. Detta är ett bland många exempel på att matematik, statistik och datalogi blir allt viktigare inom biologi och medicin. Andra exempel är modellering av hur genetiskt betingade sjukdomar ärvs inom familjer, och bestämning av biomolekylers tredimensionella struktur. Denna utveckling spås av många fortsätta och resultera i att biologi och medicin blir de områden inom vilka den tillämpade matematiken utvecklas mest under vårt århundrade.

Biomatematiklinjen har funnits vid Stockholms universitet sedan 2002. Den vänder sig till dig som är intresserad av matematiska ämnen och vill ta examen i matematik, matematisk statistik eller datalogi, men som samtidigt vill förstå de molekylärbiologiska och evolutionära processerna och tillämpa ditt matematiska kunnande på dem.

Efterfrågan är stor inom forskarvärlden på doktorander med den typ av kompetens som linjen ger. Intresset är även mycket stort inom läkemedelsindustri och bioteknologi.

Linjen är unik i sitt slag. Tyngdpunkten ligger på huvudämnena matematik, matematisk statistik och datalogi, men under utbildningens första år får du också inblick i de molekylärbiologiska processerna. Du börjar med att läsa ett basblock på 60 poäng, som ger både grunderna i biokemi och en solid bas i de tre huvudämnena. Därefter följer en valfri del på 100 poäng, då det finns möjlighet att läsa specialiserade kurser som kan handla om t ex bioinformatik, dynamiska system och neurobiologi. I den valfria delen ingår också ett examensarbete på 20 poäng, där du får möjlighet att tillämpa dina matematiska kunskaper på ett problem inom biovetenskaperna. Linjen avslutas normalt med magisterexamen inom något av huvudämnena matematik, matematisk statistik eller datalogi. Linjen lägger också grunden för en forskarutbildning inom något av dessa ämnen.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren på Matematiska institutionen. Se även www.math.su.se och www.nada.kth.se

Läs hela beskrivningen