BIOLOGLINJEN, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NBIOM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Biologer har expertkunskaper om livets väv, på såväl cellnivå som i stora komplexa ekosystem. Ett kunnande som blir allt mer efterfrågat när utvecklingen pekar mot att ekologiskt hållbara system också är ekonomiskt lönsamma. En annan spännande utv…

Biologer har expertkunskaper om livets väv, på såväl cellnivå som i stora komplexa ekosystem. Ett kunnande som blir allt mer efterfrågat när utvecklingen pekar mot att ekologiskt hållbara system också är ekonomiskt lönsamma. En annan spännande utveckling sker i gränssnittet mellan människa och maskin. Efter den elektroniska revolutionen kommer den biologiska, spår framtidsforskare. Kunskaper i biologi öppnar vägen till många fascinerande vetenskaper. Studierna kan så småningom leda in i farmakologins mikrokosmos, fosterdiagnostik eller cancerforskning. De kan också gå i motsatt riktning, mot tvärvetenskapliga områden: miljörevision, energiförsörjning eller samhällsplanering. Samt mycket spännande däremellan. Vad sägs om marinbiologi, naturresurshushållning, botanik, etologi, toxikologi… Många biologer söker sig också till undervisning på grundskola, gymnasium eller på högskolenivå. Andra hamnar i mediavärlden som vetenskapsjournalister eller som miljökonsulter med uppdragsgivare från näringsliv och offentlig sektor. En stor del finner sin plats som utredare för stat, landsting och kommun. Biologlinjen vid Stockholms universitet är tre eller fyra år lång och ger en mycket bred och användbar kunskap. Basblocket består av inledande 20 poäng i kemi och därefter 60 poäng i biologi. Basblockets biologikurser ger teoretiska kunskaper inom biologins alla områden. De flesta kurserna varvar teori med praktiska övningar i form av laborationer och fältarbeten. Vissa kurser går under sommaren. Försök med levande organismer förekommer, men det finns även en försöksdjursfri variant av zoologimomenten. När basblocket är avslutat efter två år är det fritt fram att välja kurser i ytterligare ett eller två år. Det finns mer än 35 olika specialinriktningar att välja mellan, både ´gröna´ och ´vita´. Varje student skräddarsyr sin egen kombination. Om man är intresserad av marinbiologi kan man välja kurser som är förlagda till Tjärnö marinbiologiska station i Strömstad. Det går även att bredda utbildningen genom att läsa mer kemi ? eller varför inte juridik, ekonomi eller något annat icke naturvetenskapligt ämne. På ett stort universitet med stark forskningsförankring är möjligheterna till mer kunskap nästan obegränsade. Biologlinjen avslutas med ett självständigt examensarbete.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren vid Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG).

Läs hela beskrivningen