BIOMOLEKYLÄR KEMI, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NBMKK

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Att förstå olika biologiska fenomen på molekylär nivå är nödvändigt för att vi ska kunna förstå livsprocesser och utveckla nya läkemedel. Den snabba utvecklingen inom bioteknikindustrin ger kemister en viktig uppgift i att medverka i forskning och…

Att förstå olika biologiska fenomen på molekylär nivå är nödvändigt för att vi ska kunna förstå livsprocesser och utveckla nya läkemedel. Den snabba utvecklingen inom bioteknikindustrin ger kemister en viktig uppgift i att medverka i forskning och utveckling av biotekniska processer. Syftet med Linjen för Biomolekylär kemi är att ge dig en bred bas för ett framtida jobb inom t ex läkemedels- eller annan bioteknisk industri eller som akademisk forskare. Utbildningen inleds med en tvåårig grundläggande del som ger en god allmänbildning inom hela kemiområdet med kurser i kemins grunder, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, molekylär kemi, molekylära aspekter på läkemedel, oorganisk kemi och organisk kemi. I den grundläggande delen ingår även en kurs i matematik. Tredje året av utbildningen specialiserar du dig genom att läsa påbyggnadskurserna: proteiner ? från gen till funktion, strukturbiokemi och bioinformatik, neurokemi och bioanalytisk kemi eller peptid- och proteinkemi eller biologiska memraners struktur och dynamik. Det fjärde året ägnas åt valfria kurser och ett självständigt examensarbete inom ditt specialiseringsområde. Inom den valfria delen kan du välja att läsa ytterligare påbyggnadskurser i kemi eller att t.ex. läsa annan naturvetenskap, datavetenskap, språk, ekonomi eller juridik.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren i kemi, Kemiska övningslaboratoriet (KÖL). Se även www.kemi.su.se För mer information: www.kemi.su.se/utbildning/program.php?id=13

Läs hela beskrivningen