FYSIKLINJEN, 240 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NFYSM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.
Länkar

Beskrivning

Du som vill veta hur universum fungerar på såväl mikro- som makronivå och fysikens roll i samhället skall gå Fysiklinjen. Efter Fysiklinjens inledande två år med grundläggande kurser i matematik och fysik kan du inrikta studierna mot fysik eller…

Du som vill veta hur universum fungerar på såväl mikro- som makronivå och fysikens roll i samhället skall gå Fysiklinjen. Efter Fysiklinjens inledande två år med grundläggande kurser i matematik och fysik kan du inrikta studierna mot fysik eller tillämpad fysik. Du kan också läsa astronomi, meteorologi eller sjukhusfysik, men om du redan nu vet att det är det du vill så kan du välja motsvarande ämnes linje. Höstterminen årskurs 3 studerar du som valt fysikinriktningen kvantfysik med kvantmekanik, studier som utgör grund för det utbud av valfria kurser i ´modern´ fysik (atomfysik, kärnfysik, elementarpartikelfysik, kondenserade materiens fysik, relativitetsteori, kosmologi m m) som erbjuds de följande terminerna. Du kan också under denna period bredda din utbildning genom att läsa andra såväl naturvetenskapliga som icke naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Du som valt inriktningen mot tillämpad fysik läser under årskurs 3 och 4 kurser inom områdena fysikalisk mätteknik, medicinsk fysik, datorteknik, laserfysik m.m. Fysikstudier ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad utanför universitetet. Några vanliga arbetsområden för fysiker är: - utvecklings- och forskningsarbete, vanligen med fysikalisk-matematisk inriktning - utrednings- och planeringsarbete inom områden som energiförsörjning, strålning, framtidsforskning etc. - information och utbildning inom industri och myndigheter - gymnasielärare i matematik/fysik. Inriktningarna mot astronomi, meteorologi och medicinsk strålningsfysik ger dig en yrkesinriktad utbildning för att bli astronom, meteorolog eller sjukhusfysiker. Examen på Fysiklinjen ger dig också en god grund för forskarutbildning. Fysiklinjen är ett utbildningsprogram som omfattar 160 poäng (4 år) men kan avslutas efter 120 poäng (3 år). Det finns också en så kallad forskargren med möjlighet att läsa de 160 poängen på 3 år. Kurslitteraturen på Fysiklinjen är till stor del på engelska.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter om fysikstudier kan du få av studievägledaren vid Fysikum, se också www.physto.se.

Läs hela beskrivningen