KEMISTLINJEN, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NKEMM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Kemistlinjen ger stora möjligheter att från en allmänkemisk grund finna och utveckla vars och ens eget speciella kemiintresse. Utbildningen är i första hand tänkt för dem som vill bli yrkesverksamma inom kemiområdet, eller i yrken där en grundlig …

Kemistlinjen ger stora möjligheter att från en allmänkemisk grund finna och utveckla vars och ens eget speciella kemiintresse. Utbildningen är i första hand tänkt för dem som vill bli yrkesverksamma inom kemiområdet, eller i yrken där en grundlig kemikunskap är en förutsättning. Utbildningen inleds med en tvåårig grundläggande del som ger en god allmänbildning inom hela kemiområdet, med kurser i kemins grunder, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, molekylär kemi, oorganisk kemi och organisk kemi. I den grundläggande delen ingår även en kurs i matematik. Efter den grundläggande delen kan man fritt välja kurser i ytterligare ett eller två år. Den breda basen gör att man kan specialisera sig inom valfritt område av kemin. Det finns ett 30-tal olika påbyggnads- och fördjupningskurser att välja bland. Man kan också bredda sin utbildning med andra naturvetenskapliga kurser eller kurser inom andra områden, t.ex. språk eller ekonomi. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Examensarbete görs ofta inom något pågående forskningsprojekt vid institutionen. Kemistlinjen omfattar 160 poäng (4 år), men kan avslutas efter 3 år. Kemistlinjen ger en god grund för att hitta rätt plats inom den mångfasetterade yrkesverksamhet som gömmer sig bakom begreppet kemist, eller för att fortsätta med en forskarutbildning vid någon av kemiinstitutionerna.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren i kemi, Kemiska övningslaboratoriet (KÖL). För mer information: www.kemi.su.se/utbildning/program.php?id=1

Läs hela beskrivningen