LÄKEMEDELSKEMILINJEN, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NLÄKE

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

En viktig del av läkemedelsforskningen är att hitta nya substanser med goda terapeutiska egenskaper och att utveckla metoder för att framställa dessa. De nya kemisterna ska bli ´superbyggmästare i molekylernas värld´. Läkemedelskemilinjen vänder …

En viktig del av läkemedelsforskningen är att hitta nya substanser med goda terapeutiska egenskaper och att utveckla metoder för att framställa dessa. De nya kemisterna ska bli ´superbyggmästare i molekylernas värld´. Läkemedelskemilinjen vänder sig till dig som vill bli yrkesverksam inom läkemedelsindustrin och därtill knuten forskning. Utbildningen lägger stor vikt vid uppbyggnad och design av organiska föreningar men även på analys och funktion av dessa föreningar. Utbildningen inleds med en tvåårig grundläggande del som ger en god allmänbildning inom hela kemiområdet med kurser i kemins grunder, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, molekylär kemi, molekylära aspekter på läkemedel, oorganisk kemi och organisk kemi. I den grundläggande delen ingår även en kurs i matematik. Tredje året av utbildningen specialiserar du dig genom att läsa påbyggnadskurserna: organisk kemi, avancerad organisk syntes, läkemedels funktion och bioorganisk strukturanalys eller bioanalytisk kemi. Det fjärde året ägnas åt valfria kurser och ett självständigt examensarbete inom ditt specialiseringsområde. Inom den valfria delen kan du välja att läsa ytterligare påbyggnadskurser i kemi eller att t.ex. läsa annan naturvetenskap, datavetenskap, språk, ekonomi eller juridik.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren i kemi, Kemiska övningslaboratoriet (KÖL). Se även www.kemi.su.se För mer information: www.kemi.su.se/utbildning/program.php?id=2

Läs hela beskrivningen