Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Ingen undervisning
Studieform Distans via Internet
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Syfte och kunskapsmål Kursens mål är att du ska kunna förstå och översätta enklare nederländska texter som hör till vardag och samhällsliv med hjälp av grammatik och lexikon. Inga förkunskaper krävs och kursen ges på distans med hjälp av l…

Syfte och kunskapsmål Kursens mål är att du ska kunna förstå och översätta enklare nederländska texter som hör till vardag och samhällsliv med hjälp av grammatik och lexikon. Inga förkunskaper krävs och kursen ges på distans med hjälp av lärplattformen Mondo.

Innehåll och undervisningsmetoder Kursen består av 8 moduler. Du arbetar med en modul per vecka där du tränar nederländsk basgrammatik, ordförråd, läsning och översättning till svenska. Inga träffar under kursens gång, men skriftlig sluttentamen på Stockholms universitet.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Nederländska

Nederländska

Nederländska är det officiella språket i Nederländerna, Flandern (norra delen av Belgien), Surinam och på före detta nederländska Antillerna. Språket talas av sammanlagt 23 miljoner människor. Tidigare förekom benämningarna holländska och flamländska, men efter den språkunion mellan Flandern och Nederländerna som ingicks 1980 anses dessa beteckningar föråldrade. Skillnaden mellan nederländskan i Belgien och nederländskan i Holland är inte större än skillnaden mellan svenskan i Finland och rikssvenskan.

Nederländska är nybörjarspråk vid Stockholms universitet. Språket är närbesläktat med svenskan och är av den anledningen förhållandevis lätt att lära sig. Redan efter genomgången Nederländska I kan du tala och skriva nederländska samt läsa originallitteratur. På högre nivåer lär du dig att kommunicera på nederländska ytterligare både muntligt och skriftligt. Undervisningen sker övervägande på nederländska. Dessutom får du breda kunskaper i Nederländernas och Flanderns samhällsstruktur, historia och litteratur. Du läser kurser i bland annat översättning, litteratur och vetenskapligt skrivande. Om du inte kan studera på plats i Stockholm kan du gå två distanskurser; för att lära dig att läsa nederländska texter (Nätbaserad kurs i nederländsk läsfärdighet) och att skriva och tala nederländska på basal nivå (Nederländska, Språkfärdighet). Nederländska kan även läsas inom Kandidatprogrammet i språk och översättning, inriktning nederländska.

ARBETSMARKNAD Studenter som har studerat nederländska har arbeten inom till exempel översättning, tolkning eller på en internationell arbetsmarknad där språkkunskaper utöver engelska behövs. Språkkunskaper i nederländska samt kunskaper i Nederländernas och Flanderns samhällsstruktur och kultur är ett komplement till andra utbildningar såsom journalistik, statsvetenskap och ekonomi.

EXAMEN su.se/examen

Nederländska