MOLEKYLÄRBIOLOGLINJEN, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NMBIM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Molekylärbiologi är ett ungt forskningsområde med stora utvecklingsmöjligheter. Det råder knappast några tvivel om att upptäckterna inom de molekylära livsvetenskaperna får ett stort inflytande i framtidens samhälle. Biotekniken och gentekniken vi…

Molekylärbiologi är ett ungt forskningsområde med stora utvecklingsmöjligheter. Det råder knappast några tvivel om att upptäckterna inom de molekylära livsvetenskaperna får ett stort inflytande i framtidens samhälle. Biotekniken och gentekniken visar på möjligheter som både fascinerar och manar till eftertanke. Flera revolutionerande upptäckter kan snart få användbara tillämpningar. Genom att kartlägga och analysera arvsmassans byggstenar kan nya metoder utvecklas för bruk inom livsmedelsindustri, framställning av effektivare läkemedel eller energiproduktion. Andra områden på frammarsch är nya tekniker vid brottsplatsundersökningar, arbete med lagar och förordningar där man måste ta hänsyn till både genetiska och etiska frågeställningar samt att göra rättvisande bedömningar i patentfrågor som rör gentekniska innovationer. Ny kunskap får ofta näring i gränsytorna mellan mer etablerade vetenskaper. Så är fallet med den molekylärbiologiska utbildningen vid Stockholms universitet. Med djupa rötter inom biologi och kemi skapas även de bästa förutsättningarna för en bred och modern grundutbildning med molekylärbiologisk inriktning. Molekylärbiologlinjen börjar med en ettårig kemiutbildning med tyngdpunkten på organisk kemi och biokemi. Det andra året ägnas åt biologistudier, först 20 poäng i cell- och molekylärbiologi, sedan följer grundläggande kurser i botanik, zoologi och ekologi. I utbildningen ingår arbete med preparat av och försök med levande organismer, men det finns även ett alternativ inom zoologimomenten som är försöksdjursfritt. Efter avslutat basblock väntar ett stort utbud av kurser att välja bland inom alla tänkbara grenar av livsvetenskaperna. Det finns också möjlighet att kombinera med annan naturvetenskap, datavetenskap, språk, ekonomi eller juridik. När universitetsstudierna är över möter en varierad och spännande arbetsmarknad. Som molekylärbiolog har man naturligtvis goda kunskaper i fackämnena, men man har också tränats i att sovra snabbt, tänka analytiskt, formulera och lösa problem. Det öppnar möjligheter till många skilda karriärer. Molekylärbiologer är efterfrågade inom både privat och offentlig sektor. Många arbetar med forskning och utveckling . Förutom universiteten är livsmedels- och läkemedelsindustrin stora arbetsgivare. Andra exempel på områden för molekylärbiologer är läkemedelskontroll, informations- och dokumentationsarbete och journalistik samt inom utbildningssektorn.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren vid Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG).

Läs hela beskrivningen