METEOROLOGILINJEN 160-180 POÄNG, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NMETE

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Meteorologi är ett brett ämnesområde som omfattar både fysiska och kemiska processer i atmosfären. Linjen ger en bred utbildning i ämnet, främst baserad på fysik men med inslag av atmosfärkemi och oceanografi. Efter utbildning på linjen kan man ar…

Meteorologi är ett brett ämnesområde som omfattar både fysiska och kemiska processer i atmosfären. Linjen ger en bred utbildning i ämnet, främst baserad på fysik men med inslag av atmosfärkemi och oceanografi. Efter utbildning på linjen kan man arbeta som meteorolog med t ex dagliga prognoser eller med forskning om klimatförändringar. Många meteorologer arbetar också med luftföroreningsfrågor och inverkan på miljö och klimat. Inom meteorologin används stora numeriska modeller för att beskriva fysikaliska och kemiska processer i atmosfären. Meteorologer kan specialisera sig inom modellutveckling och bli experter på att hantera stora och mycket komplicerade datorberäkningar. Linjens två första år är gemensamma med fysiklinjen där grundläggande matematik och fysik studeras. Under tredje året tillämpas dessa grundläggande kunskaper på atmosfären för att förklara bl a hur moln och nederbörd bildas och villkoren för utveckling av cykloner (lågtryck) och fronter. Här studeras också de atmosfäriska rörelser som omfattar hela jorden och bestämmer vårt klimat. Detta är en förutsättning för att vidare kunna studera klimatförändringar och hur mänsklig aktivitet kan påverka klimatet. Även kurser i atmosfärkemi och oceanografi ingår. Fjärde årets första termin ger bl a kunskaper om de numeriska beräkningsmetoder som används inom såväl meteorologi som oceanografi. Den som vill avsluta sina studier med filosofie kandidatexamen (140 poäng) gör under senare delen av terminen ett examensarbete om 10 poäng. Den som går vidare mot filosofie magister (160 poäng) väljer inriktning mot antingen Atmosfärens och oceanernas dynamik eller Atmosfärens fysik/kemi. Linjens sista termin ägnas åt ett examensarbete om 20 poäng. Undervisningen bedrivs som lektioner, grupparbeten och laborationer. Under fjärde året förekommer mindre projekt vilka ska redovisas genom muntlig såväl som skriftlig presentation. Efter avslutad grundutbildning finns goda möjligheter att fortsätta med forskarutbildning i meteorologi. Ytterligare information kan fås från studievägledaren eller studierektorn vid Meteorologiska institutionen, kursinfo@misu.su.se.

Läs hela beskrivningen