MILJÖVETENSKAPLIGA LINJEN, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NMIVE

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Linjen bygger på den omfattade och framstående forskning som bedrivs inom det miljövetenskapliga området vid Stockholms universitet. Utbildningen leder till en examen på 120 eller 160 poäng (tre respektive fyra år) i huvudämnet miljövetenskap. St…

Linjen bygger på den omfattade och framstående forskning som bedrivs inom det miljövetenskapliga området vid Stockholms universitet. Utbildningen leder till en examen på 120 eller 160 poäng (tre respektive fyra år) i huvudämnet miljövetenskap. Studierna inleds med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs. Kursen ska ge en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens uppkomst och hantering i samhället. Därefter läser du minst 20 poäng i två av ämnena biologi, fysik, geovetenskap, kemi eller matematik och fördjupning om minst 20 poäng inom ett av ämnena. Utöver detta ingår även en miljövetenskaplig seminarieserie på 5 poäng i de obligatoriska kurserna. Det ingår både påbyggnads/fördjupningskurser och breddningskurser i miljövetenskap, kurser som du själv väljer utifrån vilka ämnen som ingår i din grundutbildning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom miljövetenskap. Undervisningen är starkt förankrad i aktiv miljöforskning. Den kommer att präglas av stor variationsrikedom baserad på föreläsningar, gruppuppgifter, seminarier, förberedda diskussioner, laborationer och studiebesök. Som miljövetare kommer du att ha ett brett arbetsfält såväl nationellt som internationellt. Du kan t.ex. bli forskare eller arbeta inom industri, som konsult, vid miljöorganisationer, eller i den offentliga sektorn (vid myndigheter i Sverige eller EU). Arbetet kan t.ex. röra naturresursfrågor, mark- och vattenvård, miljöövervakning samt beräkning av föroreningars effekter, spridning och omvandling i mark, luft och vatten eller kretslopps/avfallshantering. Ditt framtida arbetsområde beror på vilka kurser du väljer inom din utbildning.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren i kemi, Kemiska övningslaboratoriet (KÖL) 08-163730. Se även http://www.miljovetenskap.su.se

Läs hela beskrivningen