NUTRITIONSLINJEN, 240 hp

Fakta

Fakta saknas
Programkod NNUTM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Nutritionslinjen (nutrition = näringslära) finns endast vid Stockholms universitet och omfattar 160 poäng (4 år), men kan avslutas efter 120 poäng. Huvudsyftet med utbildningen är att ge en naturvetenskaplig och medicinsk syn på ämnet human nutri…

Nutritionslinjen (nutrition = näringslära) finns endast vid Stockholms universitet och omfattar 160 poäng (4 år), men kan avslutas efter 120 poäng. Huvudsyftet med utbildningen är att ge en naturvetenskaplig och medicinsk syn på ämnet human nutrition. Utbildningen ger under de tre första terminerna en bred kemisk, cell- och molekylärbiologisk grund. Följande två terminer studeras humanfysiologi, näringsfysiologi, livsmedelskemi, klinisk nutrition, nutritionsepidemiologi och nutritionstoxikologi. Efter detta basblock, omfattande 100 poäng, kan man välja mellan två inrktningar för sina fortsatta studier. Kurserna inom Folkhälsonutrition tar upp de hälso-och nutritionsproblem som är specifika för såväl u-som-i-länder och belyser de faktorer som påverkar våra matvanor. Olika typer av hälsoprojekt studeras. Den molekylära nutritionsinriktningen ger kunskaper om kostrelaterade uppkomstmekanismer för våra vanligaste folksjukdomar. Den belyser även viktiga nutritionella faktorers verkningsmekanismer (inklusive receptorer och hormoner). Det fjärde året ägnas åt valfria kurser samt ett självständigt examensarbete. Som utbildad nutritionist/näringsfysiolog ska du kunna se samband mellan kost och hälsa, dels ur cell-och molekylärbiologisk synvinkel och dels ur ett folkhälsoperspektiv. Nutritionister arbetar med forskning, utbildning och utredningar inom universitet och högskolor, kommuner och landsting, statliga verk, livsmedels-och läkemedelsföretag och internationella organisationer. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, tel. 08-585 837 05. http://edu.mednut.ki.se

Läs hela beskrivningen