SJUKHUSFYSIKLINJEN 160-180 POÄNG, 240 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NSUFY

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.
Länkar

Beskrivning

I mer än hundra år har strålning använts inom sjukvården både för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Tidigt insåg man betydelsen av samarbete mellan läkare och fysiker. Detta har medfört att sjukhusfysiker numera är ett legitimationsyrke. F…

I mer än hundra år har strålning använts inom sjukvården både för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Tidigt insåg man betydelsen av samarbete mellan läkare och fysiker. Detta har medfört att sjukhusfysiker numera är ett legitimationsyrke. För att erhålla legitimation från socialstyrelsen krävs en sjukhusfysikerexamen motsvarande en masterexamen. En sjukhusfysiker är sjukvårdens expert inom strålbehandling och diagnostiska metoder, som röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi. Förutom direkta arbetsuppgifter kopplade till den dagliga sjukvården med undersökning och behandling av patienter, deltager sjukhusfysikern i forsknings- och utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med läkare. En viktig arbetsuppgift är också att medverka vid utbildning om strålning för andra yrkeskategorier som läkare och sjuksköterskor. Utbildningen är upplagd så att de två första åren samläses med kandidatprogrammet i Fysik där grundläggande kunskaper i matematik och fysik erhålles. Det tredje året studerar man hur strålning uppkommer, absorberas och hur den kan mätas. Under det fjärde och femte åren inriktas utbildningen mer mot de medicinska tillämpningarna och både strålbehandling och diagnostiska metoder studeras ingående, varvid en del av utbildningen är praktik förlagd på en sjukhusfysikavdelning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. För dig som inte vill arbeta som sjukhusfysiker finns stora möjligheter att arbeta med exempelvis strålskyddsfrågor eller vid något medicinsk-tekniskt företag, varav flera är etablerade i regionen Stockholm-Uppsala. Efter avslutad grundutbildning finns möjligheter till fortsatt forskarutbildning. Ytterligare uppgifter kan du få av studievägledaren vid Medicinsk strålningsfysik, se http://radfys.ki.se

Läs hela beskrivningen