NATURVETENSKAPLIGT BASÅR, 60 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NTBAS

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.
Länkar

Beskrivning

Basåret vid Stockholms universitet ger dig naturvetenskaplig gymnasiekompetens i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Basåret omfattar 40 universitetspoäng (ett läsår) och startar endast under höstterminer. All undervisning sker på dagtid i…

Basåret vid Stockholms universitet ger dig naturvetenskaplig gymnasiekompetens i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Basåret omfattar 40 universitetspoäng (ett läsår) och startar endast under höstterminer. All undervisning sker på dagtid i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under basåret läser du kurser som motsvarar gymnasiets kurser Biologi A+B, Fysik A+B, Kemi A+B och Matematik D. Du får dock inte vanliga gymnasiebetyg på dessa kurser utan om du vill ha sådana får du vid någon gymnasieskola göra så kallad särskild prövning. OBS! Basåret kan inte räknas in i en universitetsexamen. Efter basåret finns det garantiplatser till de flesta av Stockholms universitets naturvetenskapliga utbildningar i ämnena astronomi, beräkningsteknik, biologi, biomatematik, datalogi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik, matematisk statistik, meteorologi, miljövetenskap, molekylärbiologi och sjukhusfysik. Garantiplatserna fördelas vid basårets början och om någon av utbildningarna är översökt är det den meritordning som var vid antagningen till basåret som utgör grund för fördelningen. Du kan söka och få studiemedel för studierna på basåret. Kravet på studieresultat på basåret för att få fortsatta studiemedel vid efterföljande studier är 100%. Mer information om basåret och utbildningslinjerna finns på hemsidan http://www.physto.se/utbildning/basaret.html eller kan du få ifrån: Basåret allmänt och Fysik: Kjell Fransson tel. 08-5537 8651. Astronomi: Magnus Axelsson tel. 08-5537 8515. Biologi: Birgitta Åkerman tel. 08-16 40 70. Datalogi och beräkningsteknik: Caroline Nordquist tel 08-790 91 07. Geovetenskap: Pernilla Schuber tel 08-16 47 98. Kemi och miljövetenskap: Åsa Borin tel. 08-16 37 30. Matematik: Maria Grünewald tel. 08-16 45 21. Matematisk statistik: Mikael Andersson tel. 08-16 14 34. Meteorologi: Bodil Karlsson tel. 08-16 43 40. Sjukhusfysik: Susanne Larsson tel. 08-517 734 59.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Läs hela beskrivningen