Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Svenska / Ryska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande i Slaviska språk/Ryska med ett examensarbete i Ryska. Engelska 6, Svenska 3.

Beskrivning

Inom inriktningen ryska studeras rysk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på instituti…

Inom inriktningen ryska studeras rysk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Du tränas i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar, och du får vidgad kompetens i att analysera såväl språkdata som språkvetenskapliga texter. Genom examensarbetet stärker du väsentligen din förmåga att resonera, argumentera samt att genomföra en vetenskaplig undersökning.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Ryska

Ett land som ofta omtalas i nyheterna på tv, radio och i pressen är Ryssland. Rysslands politik, kultur och traditioner väcker frågor. Ta reda på mera om detta spännande land och förstå mera av det som händer i vår omvärld! Många olika folkgrupper lever på landets enorma territorium, men ryssarna är i majoritet. Ryska är modersmål för omkring 170 miljoner människor (inom och utom Ryssland). Det är dessutom det största av de slaviska språken. Ryssland är ett europeiskt kulturland med ett stort antal författare, bildkonstnärer och kompositörer som påverkat och fortfarande påverkar utvecklingen i resten av Europa och i hela världen. I dina studier får du insikter i en fascinerande kultur som både är främmande och som samtidigt har beröringspunkter med vår egen kultur. Med kunskaper i ryska kan du bidra till förståelsen av dagens ryska samhälle. Efter genomgången Ryska II kan du läsa rysk originallitteratur, skriva, förstå och själv göra dig förstådd på ryska. På Ryska III och Ryska IV förbättras din språkliga förmåga väsentligt och du får fördjupade insikter i Rysslands kultur och samhälle. Institutionen bereder också möjlighet att studera ryska på sommarkurser vid universitetet i Velikij Novgorod. Arbetsmarknad: En utbildning i ekonomi, juridik eller journalistik blir attraktivare för en arbetsgivare om du även har studerat ryska. Våra före detta studenter arbetar inom näringslivet, utrikesdepartementet och andra departement. De verkar även som översättare, journalister, tolkar, lärare, affärsmän och bibliotekarier. Examen: För att få en kandidatexamen med ryska som huvudämne läser du Ryska för nybörjare 30 hp samt Ryska I-IV om totalt 120 hp tillsammans med valbara kurser om 30 hp. Om du har dokumenterade förkunskaper i ryska läser du Ryska I–IV om totalt 120 hp tillsammans med valbara kurser om 60 hp. Info om deltid: www.slav.su.se/rydel OBS: Viss obligatorisk undervisning kan ges på kvällstid även för dag/heltidskurserna. Aktuell kursinfo: www.slav.su.se/ryska

Ryska

Slaviska språk

Slaviska språk

Slaviska språk är en språkgrupp inom den indoeuropeiska språkfamiljen. De indelas i tre grenar. Ryska, ukrainska och vitryska hör till den öst slaviska grenen. Polska, tjeckiska och slovakiska är västslaviska språk. Den sydslaviska grenen består av bulgariska, makedonska, serbiska, kroatiska, bosniska och slovenska. Av dessa språk finns vid Stockholms universitet utbildning i ryska, polska och tjeckiska. Det finns även ett brett utbud av kurser om Polens, Rysslands, Ukrainas och Tjeckiens samhälle, historia och kultur, där inga kunskaper i ländernas språk krävs.

Ryssland, Ukraina, Polen och Tjeckien har genomgått stora förändringar under de senaste trettio åren. Efter Berlinmurens fall råkade de in i en dynamisk utveckling som ledde till omvälvande förändringar i samhället och som också har avspeglat sig i litteraturen och kulturen. Nu genomgår alla fyra länderna nya förändringar inom samhälle och kultur som kan framstå som paradoxala och svåra att tolka. Kunskap om dessa länders språk, samhälle, historia och rika kulturarv är en förutsättning för att man rätt ska förstå deras utveckling. Sådana insikter är av stor betydelse i dagens svenska samhälle.

ARBETSMARKNAD Kunskaper om de slaviska länderna Polen, Ryssland, Ukraina och Tjeckien är värdefulla inom näringslivet, för arbete inom EU och i olika departement. Många av våra före detta studenter arbetar som översättare, journalister, tolkar, lärare, affärsmän och bibliotekarier.

EXAMEN su.se/examen

Slaviska språk