DATA- OCH SYSTEMVETENSKAPLIGA LINJEN, 240 hp

Grundnivå

Beskrivning

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) ligger i Kista. DSV tillhör både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan och är en del av IT-universitetet i Kista.

Data- och systemvetenskapliga linjen har utvecklats för att mö…

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) ligger i Kista. DSV tillhör både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan och är en del av IT-universitetet i Kista.

Data- och systemvetenskapliga linjen har utvecklats för att möta krav från den expanderande IT-sektorn. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du arbetar i en modern datormiljö med många grupparbeten och inlämningsuppgifter. Utbildningen förutsätter inte att du har teknisk kunskap om datorer eller erfarenhet av programmering.

Under de två första åren studerar du bl.a. programmering, databaser, systemteori, datorteknik, AI (artificiell intelligens), människa-datorinteraktion, datakommunikation, programvaruteknik och systemutveckling.

Under år 3 fördjupar du dig inom en av inriktningarna ?Informationssystem ?IT-management ?Interaktiva system (kognition och AI) ?Programvaruteknik ?Säkerhetsinformatik

40/10 poäng är valfria: Under år 3 kan du läsa en 20-poängskurs i ett valfritt ämne – ett annat ämne än data- och systemvetenskap. Om du väljer att ta kandidatexamen skall du skriva kandidatuppsats 10 poäng och förutom inriktningen ovan läsa ytterligare 10 poäng av institutionens moment eller läsa en kurs i annat ämne om minst 10 poäng.

Under år 4 väljer du 20 poäng från de valfria moment (delkurser) som erbjuds på institutionen (ca 20 varje termin). Dessa moment förändras kontinuerligt efter utvecklingen inom IT-området. Det är också möjligt att läsa ytterligare 20 poäng i ett annat ämne än data- och systemvetenskap.

Under år 4 skriver du också magisteruppsats (examensarbete) inom din inriktning.

Mer information om utbildningen hittar du på www.dsv.su.se/utbildning/su/dsv160/index.html

Observera att Data- och systemvetenskapliga linjen inte är uppbyggd av fristående kurser i data- och systemvetenskap utan följer en egen programplan. Man kan alltså inte få exakt samma utbildning genom att läsa fristående kurser.

Läs hela beskrivningen