NORDISKA DETALJHANDELSLINJEN, 240 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SDETM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Nordiska detaljhandelslinjen utgör en sammanhållen akademisk utbildning för den som siktar på ett kvalificerat arbete inom detaljhandeln. Den har utvecklats i samarbete med branschen. Företagen inom handeln spelar en mycket viktig roll i hela det …

Nordiska detaljhandelslinjen utgör en sammanhållen akademisk utbildning för den som siktar på ett kvalificerat arbete inom detaljhandeln. Den har utvecklats i samarbete med branschen. Företagen inom handeln spelar en mycket viktig roll i hela det ekonomiska systemet. Det är genom detaljhandeln som konsumenterna skaffar sig sina varor. Hur enkelt det går och hur effektivt det sker beror till stor del på hur handelns olika led fungerar. Export och import sköts till stor del av handelsföretag. Inom handeln pågår också stora strukturförändringar i spåren av sammanslagningar, IT-användning, globalisering och EU-medlemskap. Förändringarna ställer höga krav på bred och kvalificerad kompetens inom områden som ekonomi, ledarskap, juridik, marknadskunskap, logistik, design, projektledning och IT.

Under utbildningen får du som student kontakt med erfarna personer från handeln som blir dina kontaktpersoner under utbildningen och när du t ex gör examensarbeten. Branschen kommer också att bidra med gästföreläsare samt med fallstudier till undervisningen.

Undervisningen är bunden till lektionstid på dagtid och förlagd till Norrtälje. Trevliga studentbostäder kan erbjudas på Campus Roslagen.

Under de två första terminerna studerar du ledarskap och organisation i detaljhandelsföretaget, affärsjuridik, beskrivande statistik, investeringsbedömning och prissättning, marknadsföring, extern redovisning, konsumentbeteende och marknadskommunikation, human resource management, redovisning och verksamhetsstyrning samt samhällsekonomi.

Under termin 3 läses management IT: användning och design samt e-commerce, handeln och omvärlden, design och fashion, redovisning och verksamhetsstyrning. Under den fjärde terminen genomförs ett utredningsarbete tillsammans med ett handelsföretag och du läser metod samt en kurs i marknadsföring och exponering.

Under det tredje året läser du finansiering och aktie- och börshandel, marknads-kommunikation i detaljhandelsföretaget samt logistik. Vidare ingår kurser i projektledning, personalekonomi och ekonomiadministration samt genomförs ett självständigt uppsatsarbete.

I påbyggnadsåret efter kandidatexamen ingår fördjupade studier i ledarskap och en integrerande kurs i att driva handelsföretag. Under den avslutande terminen på magisternivån ingår att läsa en kursdel och att skriva en magisteruppsats.

Anmälan till utbildningen kan endast göras till hela linjen kandidatnivå 120 poäng med möjlighet till påbyggnad upp till magisternivå 160 poäng. Ytterligare upplysningar om Nordiska detaljhandelslinjen fås genom birgitta.olsson@fek.su.se

Läs hela beskrivningen