EKONOMLINJEN, 240 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SEKOM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Ekonomlinjen är en brett upplagd utbildning som förbereder för ett självständigt,ansvarsfullt och utvecklande arbete med ekonomiskt inriktade arbetsuppgifter inom näringsliv, förvaltningar och organisationer både nationellt och internationellt. ...

Ekonomlinjen är en brett upplagd utbildning som förbereder för ett självständigt,ansvarsfullt och utvecklande arbete med ekonomiskt inriktade arbetsuppgifter inom näringsliv, förvaltningar och organisationer både nationellt och internationellt. Företagsekonomi och nationalekonomi är linjens huvudämnen och efter ett gemensamt basblock kan du fördjupa dig inom företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan även kombinera ekonomi med andra ämnen ur universitetets rika utbud av kurser. De stora valmöjligheterna gör det lätt för dig att skräddarsy en utbildning som motsvarar dina behov och idéer inför framtiden. I utbildningen läggs stor vikt vid att utveckla din förmåga till problemlösning,kreativt tänkande och kritiska resonemang. Institutionen har nära kontakt med näringslivet och aktuell forskning både nationellt och internationellt. Ekonomlinjen omfattar fyra år och läses på dag- och heltid. Utbildningen leder efter tre år till ekonomie kandidatexamen, 120 poäng (Bachelor of Science in Business Administration and Economics) och efter fyra år till ekonomie magisterexamen, 160 poäng (Master of Science in Business Administration and Economics). De två första terminerna är gemensamma för alla och man läser grundkurs i företagsekonomi 20 poäng och grundkurs i nationalekonomi 20 poäng. Val av inriktning gör du inför termin 3, 4 eller 5 beroende på vilken inriktning du väljer. Inriktningarna är olika långa. Följande inriktningar finns: ?Affärsekonomi och entreprenörskap* ?Allmän inriktning. ?Finansiering.* ?Internationational Business Academy.* ?Marknadsakademien.* ?Management och organisation.* ?Redovisning/ekonomistyrning.* ?Samhällsekonomiskt utredningsarbete.
  • = inriktningar med begränsat antal platser. Ytterligare upplysningar om Ekonomlinjen finner du på http://www.fek.su.se
Läs hela beskrivningen