MATEMATIK-EKONOMI-LINJEN, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SMAEM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Matematik-ekonomilinjen är en utbildningslinje i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik som startade år 2000. Linjen är ett svar på en ökad efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sy…

Matematik-ekonomilinjen är en utbildningslinje i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik som startade år 2000. Linjen är ett svar på en ökad efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på ekonomikunskap på den arbetsmarknad inom framför allt den finansiella sektorn, där hög matematisk/statistisk kompetens är ett krav. Personer med likartad utbildning arbetar idag bl a inom finans-, bank- och försäkringsväsendet, i regeringskansliet och offentlig förvaltning. Matematik-ekonomilinjen är unik i Sverige genom att den innehåller studier på fortsättningskursnivå i samtliga tre huvudämnen, men likartade utbildningar finns utomlands, t ex i Aarhus i Danmark. Linjen är en tvärvetenskaplig linje gemensam för matematisk-naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet. Utbildningslinjen omfattar 160 poäng och studenten uppfyller efter avslutad utbildning kraven för examensbenämningen filosofie magisterexamen i matematik-ekonomi med huvudämnet matematik eller matematisk statistik eller nationalekonomi. Kurserna i basblocket är nationalekonomi 35 poäng, matematik 35 poäng och matematisk statistik 30 poäng. Studierna inleds med grundkurs i nationalekonomi. Vanligtvis kräver omfattande högskolestudier i matematik förkunskaper motsvarande gymnasiets Matematik E (3 åk NT). I den första terminens nationalekonomi inom linjen ingår ett kursmoment med matematiskt innehåll på 5 poäng, för de studenter med förkunskaper motsvarande kurs C (3 åk SE). Den som har läst Matematik E kan, om så önskas, följa den ordinarie grundkursen i nationalekonomi under den första terminen. Under basblockets femte termin väljs ett av de tre ämnena som huvudämne i examen. I denna valfria del ingår ett eller två examensarbeten/uppsatser om sammanlagt 20 poäng samt valfria kurser om totalt 40 poäng, valda så att den studerande med examensarbetet uppnår minst 80 poäng inom huvudämnet.

Läs hela beskrivningen