MARKNADSKOMMUNIKATIONSLINJEN, 90 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SMAKH

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Marknadskommunikationslinjen (IHR) löper under drygt ett år (totalt 60 veckor)och ger 60 högskolepoäng. Utbildningen avser att få fram personer som kan ta ansvar för ett företags eller en organisations totala kommunikation: en kommunikationsstrat…

Marknadskommunikationslinjen (IHR) löper under drygt ett år (totalt 60 veckor)och ger 60 högskolepoäng. Utbildningen avser att få fram personer som kan ta ansvar för ett företags eller en organisations totala kommunikation: en kommunikationsstrateg med managementkompetens. Utbildningen är både akademisk och praktisk. Att utbildningen är akademisk innebär att den vilar på vetenskaplig grund. Den teoretiska skolning som utbildningen ger möjliggör utformning av effektivare marknadskommunikation och minskar risken för att man slösar bort pengar på ineffektiv eller direkt skadlig kommunikation. De flesta som går linjen har högskolestudier i bagaget. Den praktiska orienteringen kommer till uttryck i att studenterna i stor utsträckning arbetar utifrån verkliga problem i de teoretiska studierna samt med riktiga uppdrag från företag och andra organisationer som projektarbeten. Studenternas skiftande bakgrunder stimulerar ytterligare utbytet dem emellan och vidgar perspektiven på problem och lösningar.

Undervisningen börjar sista veckan i augusti med en propedeutisk tentamen, till vilken man läser under sommaren. Utbildningen avslutas i augusti följande år. Utbildningen är mycket undervisningsintensiv och all schemalagd undervisning är obligatorisk/bunden. Med hänsyn till studietakten och studiernas omfattning är det inte möjligt att förvärvsarbeta vid sidan av studierna. Anmälan kan enbart göras till hela linjen (60 poäng). Mer information finns på vår hemsida www.gi-ihr.su.se Endast lokal antagning. Använd vår egen ansökningsblankett. Kan skrivas ut från hemsidan eller kontakta institutionen. Ansökan skickas direkt till: Institutionen för tillämpad kommunikationsvetenskap – GI och IHR, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Läs hela beskrivningen