MULTIMEDIA: PEDAGOGIK - TEKNIK, 180 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SMUGO

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Multimedia pedagogik – teknik är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram vid Pedagogiska institutionen. Programmet syftar till att ge kunskap och förståelse för människans relation till digital medie- och kommunikationsteknologi. Utbildningen int…

Multimedia pedagogik – teknik är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram vid Pedagogiska institutionen. Programmet syftar till att ge kunskap och förståelse för människans relation till digital medie- och kommunikationsteknologi. Utbildningen integrerar pedagogik med digital medie- och kommunikationsteknik. I pedagogik behandlas individen som användare, skapare och utvecklare av teknik. Vidare ingår aspekter om hur vi lär, kommunicerar och handlar i digitala miljöer. 10 poäng utgörs av valbara pedagogiska moment. I de tekniska kurserna introduceras digital medieteknik där du får skapa video- och 3D animerad film. Därefter behandlas digital kommunikationsteknik med högre grad av interaktivitet. Där får du lära dig att göra t.ex. interaktiva dataspel och digitala publiceringsverktyg. Programmet avslutas med ett digitalt specialarbete med pedagogisk inriktning där du själv får välja inriktning utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Utbildningen bedrivs i en spännande teknisk och pedagogisk miljö. Du kommer att få tillgång till bra teknisk utrustning som datorer, ljud- och videostudio, ha möjlighet att delta i föreläsningar från din egen dator. Vi prövar hela tiden både ny teknik och nya undervisningsformer med hjälp av tekniken. Studierna leder till filosofie kandidatexamen och är forskningsförberedande inom ämnet pedagogik.

Utbildningen är en grundläggande yrkesutbildning. Kombinationen av kunskaper om människor och digital medie- och kommunikationstekniker finns det idag behov av och behoven kommer sannolikt att öka. I framtiden räcker det inte att förstå hur tekniken fungerar. För att kunna driva utvecklingen vidare krävs även att du förstår människan, som skapare, användare och utvecklare. Exempel på yrken är beställare av IT produktioner, användbarhetsexperter, informationsarkitekter, projektledare samt IT-pedagoger. Utbildningens kurser i pedagogik läses vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. De tekniska kurserna läses vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV), IT-universitetet i Kista. Utbildningsprogrammet har funnits sedan 1993. För mer information, se www.mmedu.net

Läs hela beskrivningen