SOCIONOMLINJEN, 210 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SSOCY

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Socionomlinjen leder till socionomexamen. Det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete är huvudämne i socionomutbildningen. I utbildningen ingår också ämnen som sociologi, juridik, psykologi och statsvetenskap. Du kommer att fördjupa dig i frågor so…

Socionomlinjen leder till socionomexamen. Det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete är huvudämne i socionomutbildningen. I utbildningen ingår också ämnen som sociologi, juridik, psykologi och statsvetenskap. Du kommer att fördjupa dig i frågor som behandlar olika kulturella miljöer och internationella perspektiv av relevans för socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen. Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår handledd studiepraktik, som du även kan göra i ett annat land. Socionomer är en eftersökt yrkesgrupp. Du kommer efter examen att kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna på såväl individ-, grupp som samhällsnivå. Utbildningen ger dig en bred kompetens i socialt arbete. Du kommer att kunna arbeta förebyggande eller med inriktning mot utredning, behandling, service, samordning och planering. Socionomer arbetar t.ex. som socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, som kuratorer vid skolor, inom hälso- och sjukvård, missbrukarvård, den psykiska barna- och ungdomsvården och på familjerådgivningsbyråer. De arbetar också inom kriminalvården och inom institutionsvård för barn och ungdom och för alkohol- och narkotikamissbrukare samt i viss utsträckning med personalsocialt arbete.

Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledare vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan.

Läs hela beskrivningen