SOCIONOMLINJEN M INR MOT OMSORG OM ÄLDRE O FUNKTIONSHINDRADE, 210 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SSOOY

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Socionomlinjens inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade leder till socionomexamen. Det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete är huvudämne i socionomutbildningen. I utbildningen ingår också ämnen som sociologi, juridik, psykologi och …

Socionomlinjens inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade leder till socionomexamen. Det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete är huvudämne i socionomutbildningen. I utbildningen ingår också ämnen som sociologi, juridik, psykologi och statsvetenskap. Du kommer att kunna fördjupa dig i frågor som behandlar olika kulturella miljöer och internationella perspektiv av relevans för socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen. Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår handledd studiepraktik, som du även kan göra i ett annat land. Socionomer är en eftersökt yrkesgrupp. Du kommer efter examen att kunna arbeta på individ- grupp- och samhällsnivå särskilt med arbetsuppgifter och frågor i socialt arbete för äldre och funktionshindrade. Inriktningen är profilerad för att ge yrkesförberedelse för chefs- och handläggartjänster inom äldre- och handikappomsorg i kommunerna liksom inom privata och kooperativa verksamheter inom området. Du kan som socionom med denna inriktning t.ex. arbeta som enhetschef eller föreståndare inom hemtjänsten och olika slag av äldreboenden, liksom inom enheter med boendeservice och gruppbostäder för funktionshindrade. Andra exempel på yrkesroller är biståndsbedömare, LSS- handläggare, handikappsekreterare och kurator.

Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledare vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan.

Läs hela beskrivningen