SOCIONOMLINJEN MED INRIKTNING MOT SOCIALPEDAGOGIK, 210 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SSOPY

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Socionomlinjens inriktning mot socialpedagogik leder till socionomexamen. Det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete är huvudämne i socionomutbildningen. I utbildningen ingår också ämnen som pedagogik, sociologi, juridik, psykologi och statsvetens…

Socionomlinjens inriktning mot socialpedagogik leder till socionomexamen. Det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete är huvudämne i socionomutbildningen. I utbildningen ingår också ämnen som pedagogik, sociologi, juridik, psykologi och statsvetenskap. Du kommer också att fördjupa dig i frågor som behandlar olika kulturella miljöer och internationella perspektiv av relevans för socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen. Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår handledd studiepraktik, som du även kan göra i ett annat land. Socionomer är en eftersökt yrkesgrupp, och du kommer efter examen att kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå. Inriktningen är profilerad för olika former av socialt behandlings- och förändringsarbete samt förebyggande arbete. Socialpedagogik handlar om människor i socialt utsatta livssituationer, hur individer och grupper kan erbjudas stöd att utveckla sina resurser och förändra sin situation. Du kan som socionom med socialpedagogisk inriktning arbeta i socialtjänstens dagverksamheter, på institutioner för barn, ungdomar eller vuxna eller i verksamheter som erbjuder exempelvis familjebehandling eller missbruksbehandling. Psykiatri och kriminalvård är andra möjliga arbetsområden. Du kan också arbeta i olika stödverksamheter inom skola, barnomsorg eller på flyktingmottagningar. Exempel på yrkesroller är behandlingsassistent, fältassistent och projektledare.

Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledare vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan.

Läs hela beskrivningen