BIOLOGISK-GEOVETENSKAPLIGA LINJEN (120-160 P), 240 hp

Fakta

Fakta saknas
Programkod TBIGL

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Utbildningen leder till verksamhet inom miljö- och naturvård. De flesta som gått linjen arbetar med miljöfrågor vid kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som Naturvårdsverket. Många ägnar sig åt miljövårdsinriktad forskning vid univer…

Utbildningen leder till verksamhet inom miljö- och naturvård. De flesta som gått linjen arbetar med miljöfrågor vid kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som Naturvårdsverket. Många ägnar sig åt miljövårdsinriktad forskning vid universitet eller arbetar som informatörer eller lärare i miljövård vid naturskolor eller folkhögskolor. Andra arbetar som egna företagare med t ex inventeringar och utredningar åt myndigheter och företag. Linjen inleds med en basutbildning på 120 poäng, som innehåller geovetenskap 60 poäng, inklusive miljövård 10 poäng, samt biologi 60 poäng. Linjens särmärke är den integrerade utbildningen mellan geovetenskap och biologiska ämnen som faunistik, floristik och ekologi. Här ingår mycket undervisning i fält, vilket alltid är obligatoriskt. En stor del av denna fältundervisning sker under exkursioner till olika delar av Sverige. Utbildningen har utformats så att tyngdpunkten ligger på de delar som kan sägas höra till svensk naturlära, d v s Sveriges berg och jord, djur och växter och ekologi ? samspelet mellan organismerna och deras miljö. I utbildningen ingår arbete med preparat av och försök med levande organismer, men det finns en dissektionsfri variant av zoologimomentet. Efter basutbildningen (6 terminer) följer en termin med valfria kurser. Dessa kan utgöra ämnesfördjupningar inom biologi och naturgeografi eller vara inriktade mot natur- och miljövård, speciellt anpassade för linjen. Påbyggnadsutbildningen Miljöskydd och hälsoskydd, 40 poäng kan också komma i fråga. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 20 poäng. Den Biologisk-geovetenskapliga linjen med miljövårdsanknytning ges endast vid Stockholms universitet och omfattar 160 poäng (4 år), men kan avslutas efter 3 år.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, eller vid Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG). Se även www.geo.su.se

Läs hela beskrivningen