Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid/kvällstid
Studieform Distans via Internet
Undervisningsspråk Svenska / Engelska
Kurskod UM7050

Kursplan

Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande lärarexamen med inriktning mot undervisning i matematik eller naturvetenskapliga ämnen. Alternativt krävs kunskaper motsvarande två av kurserna Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i naturvetenskap, 5 hp (UM8017), Ämnesdidaktik - naturvetenskap, individ och samhälle, 5 hp (UM8018) eller Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i matematik, 5 hp (UM8022) samt kursen Verksamhetsförlagd utbildning II - Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning, 8,5 hp (UM8035). Svenska 3.

Beskrivning

Kursen behandlar forskningsmetoder inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Grunderna för vilken kunskap som genereras (ansatsens ontologi), hur kunskapen genereras (ansatsens epistemologi och metodologi) liksom specifika metodis…

Kursen behandlar forskningsmetoder inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Grunderna för vilken kunskap som genereras (ansatsens ontologi), hur kunskapen genereras (ansatsens epistemologi och metodologi) liksom specifika metodiska redskap och etiska överväganden inom respektive ansats behandlas. Dessutom ger kursen en historisk översikt över hur forskningsmetoderna utvecklats inom de matematik- och naturvetenskapsdidaktiska fälten.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Didaktik

Didaktik

Didaktiken ger dig praktiska och teoretiska redskap att analysera, utveckla och bedöma undervisning, kunskaper och lärande i olika sammanhang. Områden som särskilt fokuseras i kursutbudet är didaktisk bedömning, design för lärande, verksamhetsutveckling samt teorier om lärande.

Didaktiken har sin kärna i hur man lär sig ett specifikt kunskapsområde i en viss miljö. Denna miljö kan vara mer eller mindre formellt organiserad, till exempel skola, universitet, museum eller föreningsliv. Didaktiken utvecklar kunskaper om vilka ramar och förutsättningar för lärande som erbjuds i olika miljöer, vad det är som sätts i fokus i en lärandesituation, hur lärande organiseras och hur kunskapsinnehållet gestaltas och på vilka sätt lärande och kunskapsanvändning bedöms. Kurserna vänder sig till lärare, pedagoger, informatörer och andra yrkesutövare som är intresserade av utbildningsfrågor.

ARBETSMARKNAD Med didaktik som huvudområde i en examen har du en inriktning mot vetenskap om lärande, kunskapsbildning och kunskapstraditioner samt utbildningssystemets roll i samhällsutvecklingen. Kunskaper i didaktik är användbart inom yrkeskategorier som till exempel lärare, förskolelärare, informatör och pedagog eller för dig som vill arbeta mer generellt med utbildningsfrågor.

EXAMEN su.se/examen

Didaktik