Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod HTOLO
Inriktningskod HTKO

Utbildningsplan

Beskrivning

Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning vänder sig till dig som vill bli konferenstolk eller till dig som vill gå färdighetskurser i konferenstolkning och därefter fördjupa dig teoretiskt i översättningsvetenskap, det vill säga fors…

Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning vänder sig till dig som vill bli konferenstolk eller till dig som vill gå färdighetskurser i konferenstolkning och därefter fördjupa dig teoretiskt i översättningsvetenskap, det vill säga forskning om tolkning och översättning. Du som vill bli konferenstolk, utan att därefter fördjupa dig i översättningsvetenskap, kan efter två terminers studier, med godkänt resultat på de två första terminernas kurser och godkänt muntligt slutprov, avbryta studierna och få ett intyg på genomgången konferenstolkutbildning. Intyget ger dig möjlighet att genomgå ackrediteringsprovet till konferenstolk i Bryssel. Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier, där teoretiska moment varvas med praktiska moment. Du får djupgående kunskaper om och färdigheter i tolkning. Vidare ger programmet behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap, och det kan också tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom tolkning. För att kunna gå programmet med inriktning konferenstolkning måste du bli godkänd på ett antagningsprov och ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt mycket goda kunskaper i antingen franska eller tyska. Antagningsprovet äger rum i maj och vi kallar aktuella sökande till provet.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.