Planarkiv

Kurser / Program(101)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
PSOC Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga perspektiv 120 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Program
PIND Masterprogram i folkhälsovetenskap: individuella perspektiv 120 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Program
PIND Masterprogram i folkhälsovetenskap: Individuella perspektiv på folkhälsa 120 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Program
PSOC Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga perspektiv på folkhälsa 120 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Program
SSIFO Masterprogram i Samhälle, individ och folkhälsa 120 hp Avancerad nivå Program
SPOPO Masterprogram i folkhälsa: samhälleliga och individuella perspektiv 120 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Program
PHSIP Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv 120 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Program
PHSGN Kandidatprogram i folkhälsovetenskap 180 hp Folkhälsovetenskap Grundnivå Program
PHSAN Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv 120 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Program
PH1001 Introduktionskurs 7.5 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Kurs
PH2002 Livsförloppsperspektiv på hälsa och hälsoojämlikhet 15 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Kurs
PH200E Introduktion till livsförloppsstudier av hälsoojämlikhet 7.5 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Kurs
PH4001 Individuell fördjupningskurs i folkhälsovetenskap 7.5 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Kurs
PH005S Livsförloppsperspektiv på hälsa och hälsoojämlikhet 7.5 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Kurs
PH00GK Folkhälsovetenskap I, kurspaket 30 hp Folkhälsovetenskap Grundnivå Kurs
PH00TK Folkhälsovetenskap II, kurspaket 30 hp Folkhälsovetenskap Grundnivå Kurs
PH12A0 Livsförloppsperspektiv på åldrande och hälsa 7.5 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Kurs
PH19A0 Individuell fördjupningskurs i folkhälsovetenskap 7.5 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Kurs
PH12A1 Livsförloppsperspektiv på åldrande och hälsa 7.5 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Kurs
PH19A1 Individuell fördjupningskurs i folkhälsovetenskap 7.5 hp Folkhälsovetenskap Avancerad nivå Kurs