Färglära och måleri under antiken, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Kväll
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kursen syftar till att ge en introduktion till färgers användning och betydelse under antiken. Särskild betoning ligger på färgers funktion i de antika grekiska och romerska samhällena från förhistorisk tid till senantiken. Här kommer exempel från…

Kursen syftar till att ge en introduktion till färgers användning och betydelse under antiken. Särskild betoning ligger på färgers funktion i de antika grekiska och romerska samhällena från förhistorisk tid till senantiken. Här kommer exempel från väggmåleriet, skulpturkonsten och arkitekturen att studeras utifrån symboliska, estetiska och hantverksmässiga aspekter. Kursen berör också antika författares attityder till måleri och färglära. Vidare behandlas också metodologiska frågor om hur färger kan identifieras och rekonstrueras i olika sammanhang. Ett övergripande mål för kursen är att ge studenter nya perspektiv som ifrågasätter invanda föreställningar om ett ”vitt antiken”.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Antikens kultur och samhällsliv

Antikens kultur och samhällsliv är ett tvärvetenskapligt ämne med syfte att skapa en helhetsbild av livet i de antika kulturerna kring Medelhavet, med fokus på Grekland och Italien. Kännetecknande för ämnet är också dess internationella karaktär. Ämnet täcker ett kronologiskt spann från förhistorisk tid fram till Romarrikets fall, ca 500 e.Kr. Vi studerar arkeologiska föremål och antika texter för att få kunskap om de antika samhällena, t.ex. politik, ekonomi, religion, litteratur, filosofi, konst och arkitektur. Antikens kultur och samhällsliv belyser företeelser och ideologier som har sina rötter i antiken, såsom demokrati, diktatur och etnicitet, och som i sin tur har varit centrala för utvecklingen av vårt moderna samhälle. Genom att studera antiken kan du därför förstå och reflektera över din samtid utifrån ett historiskt perspektiv.

På grundnivå studeras de antika kulturerna med en tvärvetenskaplig infallsvinkel. Det innebär att du studerar konstföremål och arkitektur både ur en estetisk synvinkel och utifrån deras funktion i samhället, t.ex. som politiska propagandainstrument och uttryck för sociala värderingar. Du studerar antika lämningar som ger kunskap om bosättningsmönster, urbanism och landskapshistoria. Du lär dig att kritiskt granska källmaterial och får verktyg för att kunna analysera historiska företeelser och din samtid.

På avancerad nivå ges möjlighet att delta i arkeologiska utgrävningar i medelhavsområdet och att studera vid de Svenska instituten i Athen, Istanbul och Rom.

Det finns tre ingångar till antikstudier. Du kan antingen välja Kandidatprogram i arkeologi med Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne eller Kandidatprogram i klassiska studier där du kombinerar Antikens kultur och samhällsliv med klassiska språk. Du kan också studera Antikens kultur och samhällsliv en termin i taget (30hp) och välja tematiska kurser som komplement. Kandidatkursen (30hp) ger dig behörighet till studier på avancerad nivå.

Antikens kultur och samhällsliv