Förhandlingsteknik för start-ups, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 75%
Studietid Kvällstid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
120 högskolepoäng. Engelska B.

Beskrivning

Alla förhandlar. Oavsett om det är forskaren som söker forskningsanslag, en designer som söker frilansuppdrag, en ingenjör som diskuterar sin första lön, eller en grupp av entreprenörer som försöker säkra finansieringen för sin nya satsning så krä…

Alla förhandlar. Oavsett om det är forskaren som söker forskningsanslag, en designer som söker frilansuppdrag, en ingenjör som diskuterar sin första lön, eller en grupp av entreprenörer som försöker säkra finansieringen för sin nya satsning så kräver alla dessa situationer kunskaper i övertalning och förhandling. Alla företag står och faller med deras försäljning, och de flesta studenter vid SSES partnerskolor kommer någon gång att befinna sig i förhandlingar och i en försäljningsroll, antingen som entreprenörer i sina egna företag, eller som anställda vid exempelvis bioteknikföretag, kreativa företag eller konsultföretag. Att inneha en ledande befattning i någon typ av organisation handlar i huvudsak om att identifiera och lösa konflikter, även läkare kan komma att tvingas hantera tveksamma patienter som vägrar en behandling vilket också kräver kunskaper om förhandling, medling och övertalning. Kursen baseras på föreläsningar, litteratur, fallstudier och övningar. Gästföreläsare kommer att bidra till undervisningen. Exempel på ämnen som kommer att avhandlas i kursen, med tyngdpunkt på förhandling och försäljning: - Beslutsfattandepsykologi - Spelteori och beteendeekonomi - Genuseffekter i förhandling och försäljning - Hur man undviker ett förhandlingssammanbrott - Flerpartsförhandlingar

Kursen kan inte läsas samma termin som kursen Finansiering av start-ups.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är …

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är intresserad av hur finanskriser uppstår eller varför vissa ekonomier har växt snabbare än andra? Då är ekonomisk historia ett ämne för dig.

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället, då är nationalekonomi ditt ämne.

Mer om Ekonomi och företagande

Ämne

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra. En viktig del av utbildningen i ämnet handlar om ditt sätt att se på processer och företeelser omkring dig att du kan analysera, tolka och förändra samt har en mångsidig bild av din omvärld. Det handlar även om hur du ser på dig själv och din plats i samhället och världen vi vill att du ska reflektera och ifrågasätta med en etisk självmedvetenhet i centrum.

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer. Du får även kunskap om strategier för utvecklande av verksamheter och analys av företag och organisationer. De frågor som behandlas är användbara inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vi på Företagsekonomiska institutionen har en bred definition av ämnet och försöker ständigt utmana rådande idéer och bredda vårt utbud av utbildningar. Vi erbjuder bland annat program inom reklam och PR samt företagsekonomi med statsvetenskap eller språk. Allt för att du som student ska vara väl förberedd för arbete på en marknad i ständig förändring som kräver flexibilitet, kreativitet och bred kunskap.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i ämnet företagsekonomi ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad, inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vanliga yrken för företagsekonomer är: marknadsförare, ekonomichef, personalchef, försäljningschef, revisor, controller, finansanalytiker, konsult och egen företagare.

EXAMEN su.se/examen

Företagsekonomi