Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal / Distans via Internet
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. (Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).

Beskrivning

Studie- och yrkesvägledare är ett viktigt yrke som passar dig som är intresserad av att i positiv anda arbeta med människor! Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa andra att välja yrke genom att visa på möjliga vägar genom…

Studie- och yrkesvägledare är ett viktigt yrke som passar dig som är intresserad av att i positiv anda arbeta med människor! Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa andra att välja yrke genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv. I din yrkesroll har du individuella vägledningssamtal men även undervisning för grupper där utbildnings- och karriärrelaterade frågor ingår. Programmet innehåller en beteendevetenskaplig grund och har stort fokus på karriärvägledningens teori och metod men det ingår även kurser inom områdena samhälle, politik, arbetsmarknad och utbildning. Du kan välja mellan att läsa programmet på campus eller på modifierade distans där campusförlagda träffar blandas med självstudier. På Stockholms universitet får du en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket.

EXAMEN OCH ARBETSMARKNAD Studie- och yrkesvägledarprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till en yrkesexamen. Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Som studie- och yrkesvägledare kan du möta ungdomar som står inför val av utbildning och framtid, du kan arbeta med motivation och stöd för långtidsarbetslösa samt vägleda personer i omställning eller rehabilitering. Ett ökande behov av studieinformation och livsvägledning finner vi bland gruppen nyanlända.

Anställning inom utbildningsväsendet på olika nivåer och på arbetsförmedlingen är vanligt, men även olika utbildnings-, bemannings-, rehabiliterings-, stöd och matchning- och karriärcoachningsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledarens kompetens.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning