Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dagtid/kvällstid
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kursen bygger på erfarenhetsbaserat lärande och vänder sig till dig som har erfarenhet från fritidshem och skola. Kursen är av laborativ karaktär och består av både teorier och praktiska övningar kring ledarskap, grupprocesser, kommunikation, makt…

Kursen bygger på erfarenhetsbaserat lärande och vänder sig till dig som har erfarenhet från fritidshem och skola. Kursen är av laborativ karaktär och består av både teorier och praktiska övningar kring ledarskap, grupprocesser, kommunikation, makt och konflikthantering. Deltagarnas egna erfarenheter från fritidshem och skola utgör en del av arbetsmaterialet. Under kursens gång behandlas också tänkbara och alternativa strategier för ledarskap och konflikthantering i skolan och fritidshemmet.

Undervisningen är delvis nätbaserad. Den består av fyra obligatoriska sammankomster eftermiddag/kväll på campus, med introducerande teman kopplade till kursens syfte och innehåll. Därtill sker undervisning i form av redovisningar, uppgifter samt kommunikation och lärande med hjälp av lärplattform.

Länk till kurshemsidan

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Fritidshemspedagogik

Fritidshemspedagogik vänder sig till dig som är intresserad av barns och ungas fritid. Här studeras forskning om barns vardagsliv, såväl utifrån ett barnperspektiv som från barns perspektiv. Sådant som ingår är till exempel hur barns sociala utveckling, bildning och lärande formas i relation till fritiden.

Fritidshemspedagogikens kunskapsområden tar både upp den del av barns fritid som styrs av barns intresse och som ligger utanför mer planerade verksamheter, och den del som ligger inom dessa områden, såsom fritidshemmet. Här studeras till stor del informellt lärande som kan vara planerat, men minst lika ofta om att man tillvaratar pedagogiska situationer som uppkommer ur barns/elevers lek och samspel.

Fritidshemspedagogik