Planarkiv

Kurser / Program(25489)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
YRK2 Yrkeslärarprogrammet 90 hp Yrkeslärare Grundnivå Program
SPOFK Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap 180 hp Pedagogik Grundnivå Program
SPIJO Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning 120 hp Pedagogik Avancerad nivå Program
SPERK Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp Pedagogik Grundnivå Program
FK5900 Kurspaket i medicinsk strålningsfysik 60 hp Fysik Grundnivå Kurs
SAM215 Digital antropologi 7.5 hp Socialantropologi Avancerad nivå Kurs
PEG102 Akademiskt läsande och skrivande 7.5 hp Pedagogik Grundnivå Kurs
MI9008 Miljövetenskap, självständigt arbete 60 hp Miljövetenskap Avancerad nivå Kurs
A201A BETEENDEVETENSKAPLIGA LINJEN 120 h Grundnivå Program
A202A EKONOMLINJEN, ALLMÄN INRIKTNING (ÄLDRE SO) 120 h Grundnivå Program
A204A FÖRVALTNINGSLINJEN (ÄLDRE SO) 140 h Grundnivå Program
A206A LINJEN FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING 140 h Grundnivå Program
A207A PSYKOLOGLINJEN (ÄLDRE SO) 120 h Grundnivå Program
A208A REDOVISNINGS- OCH REVISIONSLINJEN 80 h Grundnivå Program
A209A SAMHÄLLSPLANERARLINJEN (ÄLDRE SO) 140 h Grundnivå Program
A211A SEKRETERARLINJEN 80 h Grundnivå Program
A214A TRANSPORTADMINISTRATIVA LINJEN 80 h Grundnivå Program
A215A JURISTLINJEN (ÄLDRE SO) 180 h Grundnivå Program
A277P FORTBILDNING I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE 20 h Grundnivå Program
AADBA ADB-LINJEN 60 h Grundnivå Program