Planarkiv

Kurser / Program(25377)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
MBA12 Master of Business Administration program 60 hp Grundnivå Program
HFATO Masterprogram i Förhistorisk arkeologi och tidig historia 120 hp Avancerad nivå Program
SPSYO Allmänt masterprogram i psykologi 120 hp Avancerad nivå Program
SPAOO Masterprogram i psykologi, med inriktning mot personal, arbete och organisation 120 hp Avancerad nivå Program
HSKOK Språkkonsultprogrammet 180 hp Grundnivå Program
HAAKO Masterprogram i Arkeologi och antikens kultur 120 hp Avancerad nivå Program
HÖVVO Masterprogram i översättningsvetenskap 120 hp Avancerad nivå Program
HFILO Masterprogram i filosofi 120 hp Avancerad nivå Program
HFOPK Kandidatprogram i filosofi och psykologi 180 hp Grundnivå Program
HLITO Masterprogram i litteraturvetenskap 120 hp Avancerad nivå Program
HLIKK Kandidatprogram i lingvistik 180 hp Grundnivå Program
SGPLH Grafiska projektledarprogrammet (GI) 120 hp Grundnivå Program
SMARH Marknadskommunikationsprogrammet (IHR) 90 hp Grundnivå Program
NMOKO Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat 120 hp Meteorologi, oceanografi och klimatfysik Avancerad nivå Program
HLIVK Kandidatprogram i lingvistik 180 hp Lingvistik Grundnivå Program
JKA80 Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning på japansk litteratur 120 hp Avancerad nivå Program
HCULK Kulturvetarlinjen, kandidatprogram 180 hp Grundnivå Program
HÖVTO Masterprogram i översättningsvetenskap, inriktning konferenstolkning 120 hp Avancerad nivå Program
HASIO Masterprogram i Asienstudier 120 hp Avancerad nivå Program
HMUSK Kandidatprogram för museer och kulturarv 180 hp Arkeologi Grundnivå Program