Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT, 90 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: Svenska 3 samt, 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). 2. När psykoterapeututbildningen startar ska minst två år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 3. Under dessa två år skall den sökande ha arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad. 4. Den sökande skall ha genomgått egenterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs följande för Psykoterapeutprogrammets olika inriktningar: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och inriktning mot psykodynamisk terapi (pdt): 1. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan Motsvarande examen För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi (behandling och psykoterapi med kbt- eller pdt-inriktning) krävs: Psykologlegitimation.

Beskrivning

Utbildningen har fyra inriktningar: kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi, eller specialist i klinisk psykologi (för legitimerade psykologer) med metodval kbt eller pdt. Programmet vänder sig till den som redan har en grundläggande akadem…

Utbildningen har fyra inriktningar: kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi, eller specialist i klinisk psykologi (för legitimerade psykologer) med metodval kbt eller pdt. Programmet vänder sig till den som redan har en grundläggande akademisk utbildning i människovårdande yrken och som dessutom har arbetat i minst 2 år med psykoterapi under handledning. Utbildningen är 3årig på halvfart och studenterna skall arbeta halvtid med psykoterapeutiskt arbetsuppgifter parallellt med utbildningen. BEHÖRIGHET: 1. Vid programmets start skall minst 2 år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 2. Under dessa 2 år skall den sökande haft yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad, minst 2 år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med spec.utbild. i psykiatri uppfyller denna behörighet). 3. Den sökande skall haft egenterapi omfattande 50 tim individuellt eller 120 tim i grupp hos leg. psykoterapeut. 4. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi och inriktning mot psykodynamisk terapi: 1. Avlagd psykologexamen, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan motsvarande examen. För grupperna 3 och 4 krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi krävs: Psykologlegitimation. Obs! Ansökan till antagning.se ska kompletteras med särskild meritsammanställning enligt anvisningar på utbildningens hemsida, De mest meriterade kallas till intervju. Ingen kompletteringstid efter ansökningstidens slut. Utbildningens innehåll: se hemsida

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Psykologi

Psykologi

Är du intresserad av människor? Funderar du på varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör? Har du lagt märke till hur vi människor påverkas av och anpassar oss till olika situationer? Går det att människors tankar och hur gör man i så fall det? Om du tycker dessa frågor låter spännande är psykologi rätt ämne för dig.

Psykologi är vetenskapen om tankar, känslor och beteenden. Den beskriver olika processer inom individer men också mellan individer och den studerar människan dels som biologisk varelse, dels som social varelse. Med andra ord, vi är alla produkter av evolutionens krafter men vi är också sociala och kulturella varelser som tolkar oss själva och andra i sökandet efter mening och trygghet. Därmed är psykologin ett kunskapsfält som spänner över många analysnivåer, allt från signalsubstanser i våra hjärnor till kulturella fenomen.

ARBETSMARKNAD Det finns en stadig efterfrågan på psykologisk kunskap och kompetens på arbetsmarknaden. Den kunskap som psykologisk forskning ger oss kan tillämpas inom många delar av samhället, till exempel inom hälso och sjukvård, skola och utbildning, kriminalvård, arbetsliv och organisationer samt idrottsvärlden. ├även inom många andra sektorer är psykologin ett viktigt kunskapstillskott. Efter magister eller masterexamen kan du söka dig till forskarutbildningen och efter Psykologutbildning kan du söka dig till Psykoterapeututbildning med specialisering i psykoterapi för psykologer.

EXAMEN su.se/examen

Psykologi