Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
60 högskolepoäng på grundnivå. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 ECTS credits
This course provides theories on children’s learning in science. It covers concepts and theories relating to science phenomena and sustai…

Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 ECTS credits
This course provides theories on children’s learning in science. It covers concepts and theories relating to science phenomena and sustainable development.

The course has an exploratory, project-oriented approach. Pedagogical documentation is used as a tool for recording children’s questions and actions, and for planning, analysing, and evaluating teaching activities related to the topics of the course. The significance of the teaching environment and material for children’s exploration is at focus and aesthetic forms of expression are used to understand, communicate, and create knowledge.

For students interested in studying 30 ECTS credits during one semester, two other courses in early childhood education are also offered:
- Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 ECTS credits
- Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 ECTS credits.

Link to the course website

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Förskoledidaktik

Är du intresserad av små barns lärande och förskolans möjligheter att skapa en god arena för barns utveckling? Inom förskollärarprogrammet studeras förskoledidaktik, ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer studier av villkoren för barns lärande och meningsskapande i relation till barns eget utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har också leken en central roll.

Förskoledidaktiken behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden som faller inom ramen för förskollärarprofessionen för att kunna följa små barns utforskande och lärstrategier inom skilda tematiska områden. Här betonas särskilt ett aktivt lyssnande och utformandet av integrerade lärmiljöer som kan möta och utmana barns utforskandeprocesser. Stor vikt läggs på etiska och estetiska förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktiken.

Vidare rymmer förskoledidaktiken övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar små barns lärprocesser i förskolan och där aspekter som klass, genus och etnicitet och deras betydelse för barns erfarenheter är centrala. Att skapa delaktighet med barnens föräldrar är också en väsentlig del av förskoledidaktiken.

Förskoledidaktik