Planarkiv

Kurser / Program(25870)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
AHANA HANDELSLINJEN 60 h Grundnivå Program
AJURA JURISTLINJEN 180 h Grundnivå Program
APALA LINJEN FÖR PERSONAL- OCH ARBETSLIVSFRÅGOR 140 h Grundnivå Program
APEGP PSYKOLOGUTBILDNING EFTER GRUNDUTBILDNING (PEG) 80 h Grundnivå Program
APSYA PSYKOLOGLINJEN 200 h Grundnivå Program
ASOBP PÅBYGGNADSLINJE I SOCIALT BEHANDLINGSARB 30 h Grundnivå Program
ASOCA SOCIALA LINJEN 140 h Grundnivå Program
ASOCP PÅBYGGNADSLINJE I SOCIALT ARBETE 40 h Grundnivå Program
ASOCR PÅBYGGNADSLINJE I SOCIALT ARBETE 40 h Grundnivå Program
ASOSR PÅBYGGNADSLINJE I STRUKTURELLT SOCIALT ARBETE 30 h Grundnivå Program
ASPLL SAMHÄLLSPLANERARLINJEN 140 h Grundnivå Program
ASTAL STATISTIKERLINJEN 120 h Grundnivå Program
ASYAR SYSTEMANALYTISKA PÅBYGGNADSLINJEN 40 h Grundnivå Program
ASYSA SYSTEMVETENSKAPLIGA LINJEN 120 h Grundnivå Program
HDANM NORDISKT MAGISTERPROGRAM I DANSVETENSKAP 80 h Grundnivå Program
HENJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I ENGELSKA MED JURIDIK 160 h Grundnivå Program
HFRJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I FRANSKA MED JURIDIK 160 h Grundnivå Program
HITJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I ITALIENSKA MED JURIDIK 160 h Grundnivå Program
HJOKK JOURNALISTIKPROGRAMMET 60 h Avancerad nivå Program
HJOPK JOURNALISTIKPROGRAMMET 120 h Grundnivå Program