Planarkiv

Kurser / Program(25831)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
SSOOY SOCIONOMLINJEN M INR MOT OMSORG OM ÄLDRE O FUNKTIONSHINDRADE 140 h Grundnivå Program
SSOPY SOCIONOMLINJEN MED INRIKTNING MOT SOCIALPEDAGOGIK 140 h Grundnivå Program
SSPHS Social Omsorg: Socialpedagogik 120 h Grundnivå Program
TBIGL BIOLOGISK-GEOVETENSKAPLIGA LINJEN (120-160 P) 160 h Grundnivå Program
TBIOA BIOLOGLINJEN 120 h Grundnivå Program
TFYSA FYSIKERLINJEN 120 h Grundnivå Program
TGEVA GEOVETARLINJEN 120 h Grundnivå Program
TKEMA KEMISTLINJEN 120 h Grundnivå Program
TMANA MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIG LINJE 160 h Grundnivå Program
TMATA MATEMATIKERLINJEN 120 h Grundnivå Program
TMILR PÅBYGGNADSUTBILDNING I MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD FÖR NATURVETARE 40 h Grundnivå Program
UMBAU INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA 40 h Grundnivå Program
VLOGA LOGOPEDLINJEN 120 h Grundnivå Program
ZZZZX INDIVIDUELL UTBILDNINGSLINJE 115 h Grundnivå Program
BASPE Specialpedagogiska programmet 90 hp Grundnivå Program
BASÅR Naturvetenskapligt basår 60 hp Grundnivå Program
BGSYV Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp Grundnivå Program
BKPUP Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp Grundnivå Program
BLÄRP Lärarprogrammet 210-330 högskolepoäng 330 hp Grundnivå Program
BLÄRY Lärarutbildning i yrkesämnen för gymnasieskolan 180 hp 180 hp Grundnivå Program