Genomförande, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 75%
Studietid Kvällstid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
120 högskolepoäng, Engelska B. Du måste även vara antagen till något av de program vid SU som är anslutna till SSES.

Beskrivning

Kursen förutsätter att du har en formulerad affärsidé att förverkliga, liksom ett genuint intresse för att fullfölja denna affärsidé i ett eget företag. Kursen, som ges på engelska, fokuserar på att stödja dig i beslut och andra åtgärder i det nya…

Kursen förutsätter att du har en formulerad affärsidé att förverkliga, liksom ett genuint intresse för att fullfölja denna affärsidé i ett eget företag. Kursen, som ges på engelska, fokuserar på att stödja dig i beslut och andra åtgärder i det nya företaget. Kursens bygger på erfarenheter från aktiva företagare och följer den typiska stegen i en ny satsning, som börjar med utvärdering och förbättring av den befintliga affärsidén, för att gå vidare till resurser (tillgång till riskkapital, interna resurser), marknad och kommunikationsplaner m.m. Kursen kommer att fokusera på: Strategi (Vad?) – D.v.s. marknader, erbjudanden, affärsidé, komma igång och inrätta en styrelse Människor (Vem?) – D.v.s. företagarteamet, rekrytering och motivation Operativt arbete (Let’s do it!) – D.v.s. förvaltning/kultur, försäljning/marknadsföring, produktion och förhandling. Teoretiskt kopplar kursen ihop möjlighetsbaserade modeller för entreprenörskap och nyföretagande, samt en kontextuell syn på den företagsskapande processen (det vill säga idén att själva karaktären hos företagets skapandeprocess är beroende på typ av verksamhet, som till exempel bioteknik, finans eller miljötekniksektorn). Studenter med de bästa affärsprojekten kommer att få chansen att presentera dem för en panel av entreprenörer och riskkapitalister. Denna kurs kan inte läsas samma termin som kursen Idégenerering.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är …

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är intresserad av hur finanskriser uppstår eller varför vissa ekonomier har växt snabbare än andra? Då är ekonomisk historia ett ämne för dig.

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället, då är nationalekonomi ditt ämne.

Mer om Ekonomi och företagande

Ämne

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra. En viktig del av utbildningen i ämnet handlar om ditt sätt att se på processer och företeelser omkring dig att du kan analysera, tolka och förändra samt har en mångsidig bild av din omvärld. Det handlar även om hur du ser på dig själv och din plats i samhället och världen vi vill att du ska reflektera och ifrågasätta med en etisk självmedvetenhet i centrum.

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer. Du får även kunskap om strategier för utvecklande av verksamheter och analys av företag och organisationer. De frågor som behandlas är användbara inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vi på Företagsekonomiska institutionen har en bred definition av ämnet och försöker ständigt utmana rådande idéer och bredda vårt utbud av utbildningar. Vi erbjuder bland annat program inom reklam och PR samt företagsekonomi med statsvetenskap eller språk. Allt för att du som student ska vara väl förberedd för arbete på en marknad i ständig förändring som kräver flexibilitet, kreativitet och bred kunskap.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i ämnet företagsekonomi ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad, inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vanliga yrken för företagsekonomer är: marknadsförare, ekonomichef, personalchef, försäljningschef, revisor, controller, finansanalytiker, konsult och egen företagare.

EXAMEN su.se/examen

Företagsekonomi