Planarkiv

Kurser / Program(25831)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
NMETE METEOROLOGILINJEN 160-180 POÄNG 160 h Grundnivå Program
NMIKE MILJÖKEMILINJEN 160 h Grundnivå Program
NMIVE MILJÖVETENSKAPLIGA LINJEN 160 h Grundnivå Program
NMKEM MAGISTERPROGRAM I MILJÖKEMI - SSEC 80 h Grundnivå Program
NMOVM MARK- OCH VATTENRESURSER, MAGISTERPROGRAM 80 h Grundnivå Program
NNUTM NUTRITIONSLINJEN 160 h Grundnivå Program
NPROM PROJEKTLINJEN I MATEMATIK, FYSIK, MATEMATISK STATISTIK 160 h Grundnivå Program
NSUFY SJUKHUSFYSIKLINJEN 160-180 POÄNG 160 h Grundnivå Program
NTBAS NATURVETENSKAPLIGT BASÅR 40 h Grundnivå Program
NTBIO BIOLOGI NT (120-160 P) 160 h Grundnivå Program
NTDAT DATA OCH SYSTEMVETENSKAP NT 80 h Grundnivå Program
NTDSV DATA- OCH SYSTEMVETENSKAP NT 120-160P 160 h Grundnivå Program
NTGEO UTBILDNINGSPROGRAM GEOVETENSKAP 60 P 60 h Grundnivå Program
NTITE INFORMATIONSTEKNOLOGI MED EKONOMI (NT-GOTLAND) 120 h Grundnivå Program
NTKEB KEMI-BIOLOGI NT (120 - 160 P) 160 h Grundnivå Program
SDATM DATA- OCH SYSTEMVETENSKAPLIGA LINJEN 160 h Grundnivå Program
SDETM NORDISKA DETALJHANDELSLINJEN 160 h Grundnivå Program
SEKIM EKONOMLINJEN MED INFORMATIONSTEKNOLOGISK INRIKTNING 160 h Grundnivå Program
SEKOM EKONOMLINJEN 160 h Grundnivå Program
SEURK EUROPAPROGRAMMET 160 h Grundnivå Program