Planarkiv

Kurser / Program(25831)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
L409A ÄMNESLÄRARLINJEN, RIKTAD UTBILDNING 140 h Grundnivå Program
LMUSA MUSIKLÄRARLINJEN 160 h Grundnivå Program
LÄHIA HISTORISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIG ÄMNESLÄRARLINJE 160 h Grundnivå Program
LÄMAA MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIG ÄMNESLÄRARLINJE 160 h Grundnivå Program
LÄSPA SPRÅKVETENSKAPLIG ÄMNESLÄRARLINJE 160 h Grundnivå Program
NAMAT AKTUARIEPROGRAMMET 60 h Grundnivå Program
NASTM ASTRONOMILINJEN 160 h Grundnivå Program
NBIMA BIOMATEMATIKLINJEN 160 h Grundnivå Program
NBIOM BIOLOGLINJEN 160 h Grundnivå Program
NBMKK BIOMOLEKYLÄR KEMI 160 h Grundnivå Program
NFYSM FYSIKLINJEN 160 h Grundnivå Program
NGEOM GEOVETARLINJEN 160 h Grundnivå Program
NGOPM GLACIÄRER OCH POLARMILJÖER, MAGISTERPROGRAM 80 h Grundnivå Program
NKEMM KEMISTLINJEN 160 h Grundnivå Program
NKMLM KLIMAT-, MILJÖ- OCH LANDSKAPSUTVECKLING, MAGISTERPROGRAM 80 h Grundnivå Program
NLOGM LANDSKAPSANALYS OCH GEOMATIK, MAGISTERPROGRAM 80 h Grundnivå Program
NLÄKE LÄKEMEDELSKEMILINJEN 160 h Grundnivå Program
NMADM MATEMATISK-DATALOGISKA LINJEN 160 h Grundnivå Program
NMBIM MOLEKYLÄRBIOLOGLINJEN 160 h Grundnivå Program
NMCBK MOLEKYLÄR CELLBIOLOGI 160 h Grundnivå Program